13duben2024

header-actual2

 

Stanovy

Statut „Aktive Direkt Hilfe e. V.“ (Nejvýznamnější výňatky ze zákona z poslední verze ze dne 02.07.2017)

Účelem sdružení je:

A) podpora prosazování mládeže,
B) podpora mezinárodního sentimentu, tolerance ve všech oblastech kultury a koncepce mezinárodního porozumění,
C) podpora rozvojové spolupráce

Záměry stanov budou uskutečňovány výslovně následovně:

A) Specificky zaměřená pomoc chudým a potřebným. Sdružení „Aktive Direkt Hilfe e. V.“ bude neziskové, orientované na křesťanskou víru, zaměřené na vykonávání charitativní a humanitární pomoci a bude podporovat projekty, které budou vzdělávat místní obyvatelstvo v zabezpečování vlastní obživy.
B) Sdružení „Aktive Direkt Hilfe e. V.“ bude podporovat zástupce a rovněž částečně podporovat neplacené dobrovolné dobročinné pracovníky, ať už neplacené sociální pracovníky nebo misionáře, kteří se částečně či na plný úvazek v zájmu sdružení podílejí na projektech, které jsou podporovány sdružením.
C) Sdružení bude podporovat výrobu a šíření literatury, jejíž obsah má praktickou, morální a vzdělávací hodnotu, v souladu s křesťanskou vírou.
D) Sdružení „Aktive Direkt Hilfe e. V.“ chce pomáhat lidem, kteří jsou v duchovní, emocionální nebo fyzické nouzi, humanitární pomocí a rovněž radou, duchovní péčí a osobní asistencí, a tím vytvořit prostředí lidské důstojnosti pro děti, rodiny a jednotlivce. Křesťanský základ práce sdružení je obzvláště důležitý. Je svědectvím naší křesťanské víry a křesťanské lásky našim bližním.
E) Sdružení „Aktive Direkt Hilfe e. V.“ usiluje o pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich národnost, náboženství nebo sociální postavení. Sdružení se snaží o spolupráci s organizacemi a lidmi všech kulturních, náboženských nebo etnických původů, s jejichž pomocí bude moci přinést pomoc a naději trpícím. Vítá spolupráci a podporu stejně smýšlejících lidí či skupin, ať už se jedná o soukromé osoby, podnikatele, firmy či organizace.

Neziskový status:

A) Sdružení Aktive Direkt Hilfe nejedná ve svůj vlastní prospěch a nezabývá se ziskovou ekonomickou činností.
B) Prostředky sdružení lze využívat pouze na podporu účelů, které jsou v souladu se stanovami. Rozdělování zisku členům asociace nebude prováděno.
C) Žádná osoba nemůže být zvýhodněna výdaji, které jsou cizí pro účely sdružení nebo nepřiměřeně vysokou odměnou.
D) V případě zrušení nebo zrušení sdružení nebo zrušení daňově zvýhodněných účelů bude majetek sdružení přiděleno právnické osobě nebo jiný daňově privilegovaný subjekt, pro použití při prosazování mezinárodního sentimentu, tolerance ve všech oblastech kultury a mezinárodní porozumění.

Uznávání charitativního stavu:

Sdružení „Aktive Direkt Hilfe e. V.“ je, - vzhledem k podpoře následujících charitativních a neziskových záměrů: blaho mládeže, rozvojová spolupráce, podpora mezinárodní tolerance a pochopení ve všech kulturních aspektech, - v souladu s posledním obdrženým oznámením o osvobození od daně finančním úřadem v Steinfurtu, daňový okrsek 006, StNr. 311/5844/1658 z 09.08.2019 v souladu s § 5 čl. 1 odst. 9 korporátního daňového zákona, osvobozeno od korporátní daně a dle § 3 čl. 6 obchodního daňového zákona osvobozeno od obchodní daně.


Viz úplná verze (v němčině) statutu „Aktive Direkt Hilfe e. V.“ na těchto stránkách.

  Každodenní motivaci získáváme z niterného přání umožnit těmto dětem lepší šanci do života.

Náš cíl - odurbanizace

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci přispět

Chtěli byste finančně podpořit naši práci v Kongu? Budeme Vás informovat o tom, jak byly Vaše peníze použity. Přečtěte si více o možnostech finanční podpory.

Poslat sponzorský dar