14červen2024

about-us-Header
 
Ostatní o nás

„Proč podporujete ADH?“
Tuto otázku jsme položili několika našim přispěvatelům. Zde jsou jejich odpovědi:


Torsten Kiener (ředitel hotelu Mercure Hotels; Mnichov, Německo)

Torsten Kiener (ředitel hotelu Mercure Hotels; Mnichov, Německo)

Jako hoteliér ve velkém městě se každý den setkávám s naší konzumní společností s obrovskými nároky na kvalitu. V našem světě snadno zapomínáme, jak těžce lidé jinde bojují o přežití. Jak bychom to také měli vědět? Denně stojíme před neustále plnými regály supermarketů. Před utrpením zavíráme oči, pokud se nás přímo nedotýká. Avšak proti tomu je třeba bojovat. Každý z nás, kdo může, by se měl podělit s těmi, kteří mají nouzi. Pak by bylo na naší planetě méně bídy. A protože jsou pro mě nejvyššími hodnotami důvěra, víra v Boha a spravedlnost, našel jsem v Lence a Wolfgangovi (ADH) přesně ty správné osoby a mám radost, že jim mohu v rámci svých možností pomáhat.

Barbora Bártíková (PR manažer, překladatelka některých článků na tomto webu; Praha, Česká republika)

Barbora Bártíková  (PR manažer, překladatelka některých článků na tomto webu; Praha, Česká republika)

S Lenkou a tím i prací celého týmu jsem se seznámila vlastně náhodou v bývalém zaměstnání, kdy se na nás Lenka obrátila s prosbou o darování spotřebičů, které zrovna pro sdružení potřebovali. Od té doby sleduji informace o novinkách z Konga, moc fandím celému týmu a raduji se ze všech úspěchů, které se jim daří díky jejich neuvěřitelnému nasazení dosahovat. Věnovat trochu svého času je to nejmenší, čím mohu přispět a tento krásný a záslužný projekt podpořit.

Aurelia Padubrin (obchodní zástupkyně, nyní v důchodu)

Aurelia Padubrin (obchodní zástupkyně, nyní v důchodu)

Rodinu Schmidt (ADH) podporuji již od roku 1996, když ještě působili na Slovensku. Pomáhám teď jejich novým projektům v Africe. Díky pravidelným zprávám mám pocit, jako bych byla přímo na místě. A na rozdíl od ostatních dobročinných organizací člověk přesně ví, co se s darovanými prostředky děje.

Peter Fries (manažer mediální společnosti; Ingelheim, Německo)

Peter Fries (manažer mediální společnosti; Ingelheim, Německo)

Život je plný překvapní a i naše setkání nebylo náhodné. Věřím v Boha, lásku, důvěru a naději. Již řadu let vím o práci ADH. Velké výzvy, kterým čelí se nevyskytují na vzdálených planetách, ale na té naší, v našem světě – jen v jiné zemi, na jiném kontinentu. I když se můj život odehrává tady v Německu, mohu podporovat ADH přímo. Je to jen malý příspěvek vzhledem k velikosti úkolů, které je třeba řešit. I tady ale platí zásada – každá pomoc pomáhá.

Dr. Josef Schiele (zvěrolékař; Rosenheim, Německo)

Dr. Josef Schiele (zvěrolékař; Rosenheim, Německo)

Jsme velmi vděční, že naše tři děti mají tak různorodé a pestré možnosti vzdělání. Proto chceme svými dary pomoci tomu, aby měly i děti v Africe možnost navštěvovat školy. Lenka a Wolfgang (ADH) dělají důležitou práci přímo na místě a angažují se v Kongu celým srdcem a veškerými prostředky. Je pro nás důležité, že naše podpora jde přímo lidem, kteří to potřebují. Tím, že nám rodina Schmidt (ADH) vždy posílá aktuální informace o projektu, víme, že naše dary "Aktive Direkt Hilfe" byly dobře investovány.

Andrea a Franz Gößlbauer (provozovatelé čerpací stanice; Laakirchen, Rakousko)

Andrea a Franz Gößlbauer (provozovatelé čerpací stanice; Laakirchen, Rakousko)

Wolfganga (ADH) známe již od roku 1996. Obdivujeme, jak se zasazuje o skutečně chudé lidi v nejrůznějších zemích. Je pro nás důležité, že dary jdou přímo na pomoc potřebným a nemizí po cestě správním aparátem. Přejeme Wolfgangovi a jeho týmu vše dobré a nadále mnoho síly.

Dr. Andrej Berg (Berlin, Německo)

Dr. Andrej Berg (Berlin, Německo)

Poskytovat humanitární pomoc v cizí zemi vyžaduje mnoho odvahy a obětavosti. Před tím mám velký respekt. Členové ADH spolupracují s místními lidmi a mohou se tak soustředit na ty nejnaléhavější problémy, aby postupně zlepšovali lokální životní podmínky. To mě přesvědčilo, neboť si myslím, že trvalé změny se dějí nejlépe po malých krůčcích, které se nakonec spojí ve velký celek. To jsou jen některé z důvodů, proč podporuji ADH.

Magdalena Brychcínová (na mateřské dovolené, překladatelka některých článků na tomto webu; Praha, Česká republika)

Magdalena Brychcínová (na mateřské dovolené, překladatelka některých článků na tomto webu; Praha, Česká republika)

Lenku jsem „náhodou“ potkala před několika lety na jednom proseckém hřišti, kde jsme obě venčily naše ratolesti. Od té doby nepřestávám fascinovaně sledovat život a práci celé rodiny Schmidt. V tomto světě plném velmi zlých zpráv a možná ještě horších prognóz je nesmírně úlevné sledovat, jak se díky nim malý kousek světa mění k lepšímu. V našem nábožensky vlažném až odmítavém prostředí je nesmírně povzbuzující vidět, jak vypadá skutečný život z víry. Když už nemám dostatek kuráže, abych něco podobného sama dělala, jsem moc ráda, že je mohu alespoň trochu podporovat.

Thomas Krapfl ml. (Rosenheim, Německo)

Thomas Krapfl ml. (Rosenheim, Německo)

V létě 2013 jsem mohl po dobu tří týdnů sledovat práci ADH v Kongu přímo na místě. Kongo jako země, jakož i tamější poměry jsou pro Evropana těžko představitelné. Kinshasa, Tshikapa a zapadlá vesnička Mushapo v blízkosti hranice s Angolou, to jsou tři velmi rozdílná místa, která se mě všechna různým způsobem dotkla. Pokud bych měl detailněji popsat, co tu z pohledu Evropana chybí – zejména v Mushapu – popsal bych pravděpodobně celé knihy. ADH zaměřila svou práci obecně prospěšným projektem v Kongu na to, v co mám i já největší důvěru – na děti. Práce a především obětavost týmu ADH ve vnitrozemí – pro projekt a pro děti – na mě velmi zapůsobila.

Margot Fauchon (překladatelka); Ulrike Höger (účetní); Erika Bauer (aktivní humanitární pracovnice a matka Margot a Ulriky)

Margot Fauchon (překladatelka); Ulrike Höger (účetní); Erika Bauer (aktivní humanitární pracovnice a matka Margot a Ulriky)

Lenku a Wolfganga (ADH) známe a oceňujeme už asi 20 let. Všechny své projekty dovedli ke zdárnému cíli, což je možné jen díky osobnímu nasazení přímo na místě. Obdivujeme jejich zapálení dosáhnout svých cílů, přičemž kladou mimořádný důraz na transparentnost a osobní kontakt se svými podporovateli. Peníze dostávají přímo potřební a nevznikají sebemenší výdaje na správu, což je pro nás také velmi důležité.

Michael Singer (student; Graz, Rakousko)

Michael Singer (student; Graz, Rakousko)

Roku 2013 jsem v jednom televizním zpravodajství poprvé slyšel o projektu ADH v Mushapu. V předchozích letech jsem stále znovu marně hledal dobročinnou organizaci, která by poskytovala pomoc aktivně a přímo potřebným. Způsob, jakým ADH provádí vzdělávací a hospodářské projekty v izolované vesnici v Kongu, konečně vzbudil moji pozornost. V souvislosti se svojí diplomovou prací jsem mohl sbírat první zkušenosti s řízením projektů během integrovaného projektu řízení vodních zdrojů v Indonésii. Při tom jsem se naučil, že právě finančně nafukované projekty mohou být snadno odsouzeny ke krachu, pokud se podcení důležitost respektu a podpory místního obyvatelstva. V rámci současného studia se zaměřuji na udržitelnost, které někdy mezinárodní dobročinné projekty nevěnují dostatečnou pozornost. Zaměřují se spíše na krátké nebo střednědobé úspěchy a sledují například jen určitá technická řešení. Společenská a kulturní hlediska se nezohledňují vždy rovnocenně. Podle mého názoru ADH respektuje rozdílné aspekty udržitelnosti a přikládá význam postupnému začlenění místního obyvatelstva. To zaručuje dlouhodobý úspěch jejich projektu. Tyto důvody mě přesvědčily, abych aktivně podporoval ADH. Od února 2014 překládám obsah nových online příspěvků ADH Congo do angličtiny. Projekt tak může oslovit a svojí vizí inspirovat více lidí na celém světě.

  Největší odměnou bylo, když jsem stál jednou ráno před školou a všechny děti pro mě zpívaly z celého srdce krásné písničky jako důkaz své vděčnosti.

Naše škola se rozrůstá – nyní 150 žáků

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH