14červen2024

about-us-Header
 
Tým a pomocníci

Jsme ADH – členové organizace „Aktive Direkt Hilfe e.V.“ v Německu a konžské organizace „ADH Congo ASBL“ by se s vámi rádi podělili o to, proč dobrovolně pomáhají v Kongu.


Andreas Bödeker (ADH e. V. - člen)

Andreas Bödeker (ADH e. V. - člen)

Podporuji a doprovázím Wolfganga a Lenku, jakož i celý tým ADH Congo, již mnoho let. Vždy na mě znovu zapůsobí jejich přesvědčení a obrovská vůle pomoci dospělým i dětem, kteří to potřebují. Wolfgang nás průběžně informuje, zasílá zprávy a videa o aktualitách. Mohu se tak přesvědčit, že jsou mé finanční příspěvky použity opravdu přímo na místě. Nyní jsem členem ADH e. V. abych se ještě více zapojil do projektů sdružení. (Andreas Bödeker – člen)

Melanie Ottinger (ADH e. V. - členka představenstva, správce pokladu)

Melanie Ottinger (ADH e. V. - členka představenstva, správce pokladu)

"Statement in Progress“." (Melanie Ottinger - člen představenstva & administrace a účetnictví)

Jens Ottinger (ADH e. V. - člen představenstva, správce webu)

Jens Ottinger (ADH e. V. - člen představenstva, správce webu)

Příliš často se díváme stranou a staráme se sami o sebe. Jak ale můžeme nadále ignorovat extrémní chudobu ve vzdálených částech našeho světa? Už jsem to nemohl a nechtěl dál dělat – a tak se stalo, že mě moje cesty dovedly až do Mushapa. Tamní lidé žijí s nejjednoduššími prostředky a zvládají každodenní problémy jen díky své velké vynalézavosti. Je to velmi smutné a zároveň fascinující. Uvědomil jsem si, jak nepodstatné mohou být materiální věci v našich zeměpisných šířkách. Jako student však mohu nabídnout především svůj čas – a přesně to pro projekt ADH dělám. Od té doby, co jsem roku 2011 poprvé uviděl tamější zapadlou oblast (kde už nyní stojí školní budovy), věřil jsem pevně v úspěch projektu: vzdělání je skutečná a především trvalá pomoc. ADH působí v místech, kde ostatní pomoc ukončují a to je právě proto proč má podporování této organizace smysl! „Jeden život, jedno dítě, jedna vesnice“; to znamená v našem světě velký rozdíl! (Jens Ottinger - člen představenstva & správce webu)

Lenka Schmidt (ADH e. V. - člen; ADH Congo Asbl - člen představenstva)

Lenka Schmidt (ADH e. V. - člen; ADH Congo Asbl - člen představenstva)

"Vždy jsem chtěla pomáhat lidem, ale teprve až když jsem uvěřila jsem měla tu sílu se tomu věnovat na plný úvazek a na místech jako je Afrika. Kromě materiální pomoci chci lidem pomáhat i v oblasti duchovní – ukázat lidem, jak vést bohatší vnitřní život. Zažila jsem, že když člověk prokazuje lásku jiným, vrátí se mu to. Snažím se proto inspirovat ostatní, aby podle této zásady opravdu žili a našli tak ve svém vlastním životě více radosti." (Lenka Schmidt – organizace, fundraiser)

Tereza Koňasová (ADH e. V. - členka)

Tereza Koňasová (ADH e. V. - členka)

Většina mladých lidí nemá nejmenší tušení, co se děje v zemích, jako je Kongo. Žijeme tak trochu ve vlastním světě. Marníme čas nad problémy, často hloupými a nedůležitými oproti těm, kterým čelí lidé v Kongu. Máme oči, ale nevidíme, neumíme si ani představit skutečnou tíhu dnešního světa. Já měla štěstí, že jsem vyrůstala s příklady, jako jsou Lenka a Wolfgang Schmidtovi, protože mi dopomohli k uvědomění, na čem v životě opravdu záleží. Pomáhat druhým, sdílet s nimi lásku, dělat ze světa lepší místo. Teď chci i já být tím, kdo otevírá oči druhým. (Tereza Koňasová - členka ADH e. V.)

Gilbert Nkuli Yen Yengani (ADH Congo Asbl - člen představenstva)

Gilbert Nkuli Yen Yengani (ADH Congo Asbl - člen představenstva)

„Když jsem viděl, že přišli lidé z daleka, aby pomohli mým spoluobčanům, byla to pro mě velká výzva. Věděl jsem už předtím, že mohu přece sám něco udělat! A tak jsem se rozhodl nejprve ADH podporovat a později jsem s jeho členy začal úzce spolupracovat, stal jsem se součástí týmu. ADH opět přináší víru, naději a lásku – skutečný obraz Ježíše Krista.“ (Gilbert Nkuli Yen Yengani – ředitel společnosti G.H. Investment Sprl.)

Wolfgang Schmidt (ADH e. V. - člen představenstva; ADH Congo Asbl - člen představenstva)

Wolfgang Schmidt (ADH e. V. - člen představenstva; ADH Congo Asbl - člen představenstva)

"Když jsem byl mladý, neviděl v tomto světě žádnou naději. Pak jsem zažil skutečnou duchovní lásku mezi přáteli mého bratra a úplně se mi potom změnil život. Nyní už chci jen pomáhat ostatním zažít to samé. Táhne mě to k místům a lidem, kteří jsou opuštění a trpí. Je strašné vidět, jak lidé v 21. století žijí v tak bídných podmínkách, a proto dělám vše, co je v mých silách, abych jejich situaci zlepšil. Ve vnitrozemí Konga chybí ty nejzákladnější životní potřeby a já si myslím, že se situace může zlepšit s pomocí kvalitního vzdělání a zemědělství. Veškerou svoji energii věnuji projektům ADH, abych alespoň malou část tohoto světa změnil k lepšímu." (Wolfgang Schmidt – projektový manažer v Kongu)

Jos Voorn (ADH e. V. - člen)

Jos Voorn (ADH e. V. - člen)

“Spolupracuji s ADH v Kongu, protože si myslím, že například aktuální projekt v Mushapu je projektem, jenž si podporu skutečně zaslouží. Má pozitivní a dlouhodobý vliv především na životy dětí, které z toho budou mít prospěch. Je také příjemné vědět, že pracuji se svědomitým týmem, který vždy a všude důsledně uplatňuje vysoké morální hodnoty.” (Jos Voorn – projektový manažer v Kongu)

Prof. François Mishaam Mpona-Minga (ADH Congo Asbl - člen)

Prof. François Mishaam Mpona-Minga (ADH Congo Asbl - člen)

„Předat chudým lidem svědectví víry, to je velká výzva pro křesťany naší postmoderní doby. ADH k tomuto svědectví velmi dobře přispívá. Jako křesťané máme velký úkol být důkazem Boží lásky v naší zemi. Práce ADH je pro konžské křesťany přesvědčivým příkladem toho, že je třeba více dbát na své chování. Ježíš se musí ve způsobu jejich života více projevit. Jak můžeme zvětšit vliv křesťanství v této velké zemi? Zdá se, že práce ADH je výbornou odpovědí na tuto otázku. Tohle všechno jsou dobré důvody, proč rád spolupracuji s ADH a podporuji jejich činnost.“ (François Mishaam Mpona-Minga – profesor na univerzitě "Unikin" Kinshasa, Kongo)

Prof. André Kapanga (ADH Congo Asbl - člen)

Prof. André Kapanga (ADH Congo Asbl - člen)

“Setkání s Wolfgangem a Lenkou pro mě bylo skvělou zkušeností. Ukázali mi, jak může někdo nasadit vlastní život pro to, aby zlepšil život někoho jiného. Jejich přání zlepšit vzdělání lidí, kteří nemají vůbec nic, je inspirací pro nás pro všechny.“ (Prof. André Kapanga – bývalý velvyslanec DR Kongo při OSN v New Yorku)

Jen postupným převzetím vlastní zodpovědnosti můžou místní obyvatelé přijmout náš projekt jako svůj vlastní.

Náš cíl – udržitelnost vývoje

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH